Styrelsen

Styrelsen för 2023


Ordförande
Bengt Carlsson


Vice Ordförande
Gunnar Fagrell


Sekreterare
Anna Törnkvist


Vice sekreterare
Hans Eriksson


Kassör 
Stig Målefors


Ledamot 
Birgitta Johansson


Ledamot
Göran Gunnarsson


Ledamot
Kent Andersson


Ledamot 
Peter Lindkvist


Ledamot
Jenny Alamartin


Ledamot
Inga Lill Andersson
Revisor
Kerstin Degefors


Revisor
Lennart Pettersson


Webbansvarig
Veronika Gilljam


Besökare totalt: Besökare denna månad: Besökare denna vecka: